Donate chính là chung tay giúp sức duy trì và phát triển Play2Win.VN
 1. mốc 3.000.000 vnđ

  Áp dụng khi tổng donate của Toàn Server trong tháng 3 vượt qua mốc 3.000.000 vnđ.
 2. mốc 5.000.000 vnđ

  Áp dụng khi tổng donate của Toàn Server trong tháng 3 vượt qua mốc 5.000.000 vnđ.
 3. mốc 10.000.000 vnđ

  Áp dụng khi tổng donate của Toàn Server trong tháng 3 vượt qua mốc 10.000.000 vnđ.
 4. mốc 20.000.000 vnđ

  Áp dụng khi tổng donate của Toàn Server trong tháng 3 vượt qua mốc 20.000.000 vnđ.
 5. mốc 30.000.000 vnđ

  Áp dụng khi tổng donate của Toàn Server trong tháng 3 vượt qua mốc 30.000.000 vnđ.

- Khi tổng Donate của toàn server trong tháng vượt qua các mốc nhất định sẽ có những phần thưởng hấp dẫn cho toàn server.

- Phần thưởng các mốc Donate sẽ thay đổi theo mỗi tháng. Donate sẽ reset vào ngày đầu tiên của tháng.

- Anh em có thể "Donate" hoặc mua "Gói Bùa" để ủng hộ Play2Win.

- Donate ủng hộ được cộng thẳng vào mốc Donate toàn server

- Mua gói EXP hoặc gói buff được cộng 1/2 tiền vào mốc Donate toàn server

- Toàn bộ số tiền Donate sẽ được dùng vào các mục đích sau: Duy trì - nâng cấp máy chủ Play2Win, Mua thêm các tính năng mới cho game.

- Hỗ trợ chi phí cho Admin/Mod/Support, và các chi phí phát sinh khác (nếu có)

- Donate đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho phép BQT sử dụng số tiền đó vào mục đích đã nêu trên.

- Dù bạn có donate hay không, donate bao nhiêu thì BQT cũng trân trọng tấm lòng của bạn.

- Donate chính là chung tay giúp sức duy trì và phát triển Play2Win.VN